Živočišná výroba

Na pozemcích, které jsou převážně v LFA a táhnou se od západu Frýdlantského výběžku k východu podhůří Jizerských hor, firma Grain a.s. hospodaří v rámci ekologických pravidel. Převážná část trvalých travních porostů je využívána jako pastviny pro chov dobytka bez tržní produkce, z tohoto důvodu se zaměřujeme na zástavová telata. Mezi plemena, která odchováváme patří Limousin a Masný simentál.

Protože máme zájem o zabezpečení maximální pohody zvířete, věnujeme důraz na splnění požadavků programu Welfare. Z těchto důvodů postupně probíhají zásadní stavební rekonstrukce areálů živočišné výroby ( Poustka, Andělka, Ves, Spálený dvůr), kde je zajištěno   ustájení dobytka v zimním období.

Realizací těchto úprav jsou vytvořeny optimální podmínky pro zdravý odchov telat a dodržování pravidel a předpisů ochrany přírody a životního prostředí.

Oplůtky na našich pastvinách jsou realizovány pomocí akátových sloupů, které díky dlouhé životnosti, pokud nedochází k porušení ohrady cizím zaviněním, zajišťují řádné zabezpečení zvířat proti úniku z pastviny.