Rostlinná výroba

Na orné půdě, kde hospodaří sesterská společnost VAKO–HP, s.r.o. aplikujeme princip konvenčního hospodaření, kde dosahujeme výnosů u jednotlivých plodin v rozmezí:

ozimá pšenice 6-8 t/ha
jarní ječmen 5,5-6,5 t/ha
ozimý ječmen 6-7 t/ha
hrách 3-4 t/ha
řepka 3,5-4 t/ha

Organizaci práce jsme museli přizpůsobit specifickým podmínkám, a to zejména o žních, neboť v srpnu jsou v naší oblasti velké srážky, což dokumentují i mimořádné povodně v srpnu 2010, které postihly tuto oblast stoletou vodou.